Sona kiselina
 
Sona kiselina se koristi za uklanjanje kamenca sa keramičkih sanitarija i odstranjivanje rđe sa gvožđa i čelika.
Hlorovodonična ili sona kiselina u procentnom sadržaju od 16-18%,upotrebljava se za uklanjanje kamenca sa keramičkih sanitarija i čišćenjecrnih metala od rđe.